Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

swami

Thầy tu, lãnh tụ tôn giáo (Ấn độ)
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2163536
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển